Pagtanggap Sa Iyong Mga Emosyon

Ang paraan ng pagdadala ng iyong emosyon sa kabuuan ng iyong gamutan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kagalingan.

Illustration of a woman walking with an older man holding a cane

Normal na makaranas ng iba’t ibang kumplikadong emosyon habang inaangkop ang buhay sa chronic kidney disease (CKD). Mahalaga na maging bukas ang iyong sarili kung ano ang nararamdaman at hayaan ang sariling maranasan ang mga emosyong ito nang walang panghuhusga. Ang pagkilala sa iyong damdamin at pagbabahagi ng iyong pag-aalala tungkol sa iyong kundisyon ay malaking hakbang upang gawin itong mga positibong pagbabago sa iyong pag iisip.

Huggers

Mga Emosyon Na Maaari mong Maranasan

Kasabay ng malaking pagbabago sa buhay ang bugso ng maraming emosyon. Ang chronic kidney disease (CKD) ay hindi naiiba. Ang buhay sa dialysis ay nangangailangan ng lakas sa pisikal at kaisipan, at minsan, maaaring makaramdam na para bang matindi na ang mga emosyonal na hamong dala nito.

Basahin pa ang tungkol sa mga emosyong maaari mong maranasan.

Coping_largeTile_2

Pagkuha sa Suportang Iyong Kailangan

Tandaan na hindi ka nag-iisa sa iyong kundisyon. Ang iyong klinika at iba pang myembro ng iyong PD team ay maaari kang ikonekta sa mga suporta na kakailanganin mo para mapangasiwaan ang iyong emosyon. Para malubos ang makukuha na support network, maaaring kailangan mong manguna – magtanong, mag-ulat ng mga sintomas, at magsaliksik tungkol sa iyong kundisyon.

Ang mga tagapag-alaga at myembro ng pamilya ay maaari ring maging mahalagang bahagi sa pagbibigay ng emosyonal na suporta sa kabuuan ng iyong gamutan.

Mahalaga na maging matapat ka sa iyong klinika tungkol sa mga damdaming iyong nararamdaman. Maaari kang makipag-ugnayan sa isang social worker o sikolohista sa iyong klinika. Kung pakiramdam na parang walang nagagawa, makipag-usap sa iyong doktor. Kung hindi mo masabi sa iyong PD team ang iyong mga emosyon, makipag-ugnayan sa mga lokal na public resources.

Image of Couple Embracing

Isa ka bang Tagapag-alaga o Mahal sa Buhay na Nagda-dialysis?

Ang pagiging tagapag-alaga o may mahal sa buhay na nagda-dialysis ay nangangahulugang magbabago ang buhay mo sa ilang paraan. Ang malaman kung ano ang aasahan ay makakatulong sayo sa paglalakbay na ito.

Basahin pa ang tungkol sa kung ano ang dapat asahan, paano makakatulong sa mahal sa buhay, at kung bakit mahalagang alagaan ang iyong sarili.

Alamin

Saan Sunod na Pupunta?

Two people holding hands

Intimacy

Maaari pa ring manatiling intimate habang ikaw ay nasa dialysis.

Alamin pa ang tungkol sa intimacy at dialysis.

Couple stretching

Ehersisyo at Dialysis

Ang pananatiling malusog sa pangangatawan ay makakatulong sayong malubos ang kabuuan ng iyong gamutan.

Alamin pa ang tungkol sa mga paraan upang maging aktibo habang nasa dialysis.

Man and woman waiting at a train station

Pagbabyahe habang nasa Dialysis

Maaari pa ring maging posible sayo na magbyahe habang ikaw ay ginagamot sa iyong chronic kidney disease (CKD).

Alamin pa ang tungkol sa pagbabyahe habang nasa dialysis.