Iba Pang Mga Pagpipilian sa Paggagamot

Minsan, ang kidney transplant ay maaaring opsyon sa paggagamot. Para sa iba, ang supportive care na walang dialysis ay maaari ring angkop na piliin.

 

What is a kidney transplant

Ano ang Kidney Transplant?

Ang kidney transplant ay isang operasyon na kung saan ang malusog na kidney mula sa isang donor ay ilalagay sa iyong katawan. Ang bagong kidney na ito ay sasala sa iyong dugo at mag-aalis ng labis na likido sa paraang ginagawa ng iyong dalawang kidney nung malusog pa ito.

Kidney Transplant Requirements

Ano ang Kinakailangan sa Kidney Transplant?

Ang tagumpay ng isang kidney transplant ay nakadepende sa iba’t ibang bagay. Kung ang iyong kabuuang kalusugan ay maayos, maaaring magpasya ang iyong klinika na angkop kang kandidato para sa kidney transplant at ilalagay ka sa listahan ng mga naghihintay, o alamin kung sino ang mga maaaring maging potensyal na buhay na donor, katulad ng mga myembro ng pamilya.

Matuto pa tungkol sa kahalagaan ng tamang oras at angkop na donor para sa ikatatagumpay ng operasyon ng kidney transplant.

Doctor explaining the success rate behind Kidney Transplant

Gaano ba Nagiging Matagumpay ang Kidney Transplant?

Ang sucess rate matapos ang kidney transplant mula sa isang buhay na donor ay iniulat ng National Organ Procurement and Transplantation Network na nasa 97% isang (1) taon matapos ang operasyon at 86% limang (5) taon matapos ang operasyon. Katulad rin, ang success rate ng kidney transplant mula sa yumaong donor ay iniulat na 96% isang (1) taon matapos ang operasyon at 79% limang (5) taong makalipas.

Mga Sanggunian:

  1. National Kidney Federation. How long does a transplant last? 2000.

https://www.kidney.org.uk/organ-donation/medical-info-transplant-txwhat/medical-info-transplant-txsurvival/

Alamin pa kung ano ang dapat asahan matapos ang operasyon ng kidney transplant.

Chinese couple walking in a park discussing the benefits of kidney tranplant

Benefits ng Kidney Transplant

Ang isang matagumpay na kidney transplant ay maaaring makatulong na mabuhay ng mas matagal at mamuhay ng may kaledad kaysa nung ikaw ay nagda-dialysis. Hindi mo na kailangan magkaroon ng gamutan sa dialysis o pigilan ang iyong pagkain katulad ng dati. Ganunpaman, ang buhay matapos ang kidney transplant ay maaaring maging mahirap. Ang pagpapagaling matapos ang kidney transplant ay maaaring mangailangan ng immunosuppressant therapy, na maaaring magtagal bago ka masanay at nangangailangan ng maraming mga pagbisita sa ospital.

Ang kidney transplant ay maaari ding may kaakibat na peligro.

Alamin pa ang tungkol sa mga potensyal na panganib at side effects ng operasyon ng kidney transplant.

Illustration of medication

Konserbatibong Pangangalaga

Kung ikaw at ang iyong klinika ay nagpasya na hindi ang dialysis o ang kidney transplant ang angkop para sayo, maaari mong kunin ang konserbatibong pangangalaga. Bagkus, magtutuon sila sa pagkontrol ng iyong mga sintomas at pagbibigay sayo ng pinakamahusay na posibleng kalidad ng buhay. Ang konserbatibong pangangalaga ay hindi paggagamot, ito ay paraan upang gawing komportable ka sa iyong buhay na may chronic kidney disease (CKD). Kapag iyong pinili ang konserbatibong pangangalaga, ang iyong pangkat ng tagapag-alaga ay tutulong sayong gumawa ng plano na tutugma sa iyong pangangailangang pisikal, emosyonal at uri ng pamumuhay.

Saan Sunod na Pupunta?

Illustration of patients having peritoneal dialysis in their homes

Peritoneal Dialysis sa Bahay

Kung ikaw ay hindi pa mabibigyan ng transplant, dapat mong i-kunsidera na magpatuloy sa dialysis. Maaari mo rin itong gawin sa bahay.

Alamin pa ang tungkol sa peritoneal dialysis (PD).

Illustration of patient reading while performing dialysis at home

Hemodialysis sa Bahay

Mayroong higit sa isang paraan upang mag-dialysis sa bahay.

Alamin pa ang tungkol sa home hemodialysis (Home HD).

Illustration of Patient with Automated Peritoneal Dialysis

Center Hemodialysis

Maaari mo ring isaalang-alang ang pagtanggap ng dialysis sa isang ospital o treatment center na malapit sa iyo.

Alamin pa ang tungkol sa in-center hemodialysis (In-Center HD).