Chronic Kidney Disease (CKD) Stage 5

Ang chronic kidney disease (CKD) ay isang kondisyon kung saan unti-unting bumababa ang paggana ng bato sa paglipas ng panahon at maaaring humantong sa kidney failure sa ilang pasyente. Ang CKD stage 5 ay nagpapahiwatig ng kidney failure, na kilala rin bilang end-stage na sakit sa bato. Sa yugtong ito, dapat ay nakagawa ka na ng mga desisyon at plano tungkol sa pagpapalit ng function ng bato, tulad ng dialysis. Maaaring unti-unti kang umusad na makarating sa yugtong ito ng CKD at samakatuwid, alam mo ng mabuti ang tungkol sa mga opsyon sa paggamot. Gayunpaman, para sa ilang mga tao, sa kasamaang-palad, ang CKD ay natutuklasan lamang sa yugtong ito at nangangailangan ng mabilis na aksyon mula sa nephrology team.

Panimulang introduksyon sa stage 5 na sakit sa bato

Chronic Kidney Disease (CKD) stages

Ang chronic kidney disease (CKD) ay nahahati sa 5 yugto batay sa paggana ng bato at kung may mga palatandaan ng dugo o protina sa ihi.

Sa stage 5 CKD, ang mga bato ay hindi na makapagpapanatili ng balanse ng likido, na kung saan may mataas na build-up na ng lason at asin. Ang pagsusuri sa dugo upang matukoy ang paggana ng bato sa CKD stage 5 ay nagbibigay ng tinatantyang glomerular filtration rate (eGFR) na mas mababa sa 15 ml/min. Magkakaroon ng mga palatandaan ng iba pang mga isyu sa kalusugan na nauugnay sa sakit sa bato, tulad ng anemia at metabolic bone disease.

Mga sintomas ng stage 5 na sakit sa bato

Sa stage 5 CKD, malamang na nakakaranas ka ng mga sintomas, at maaaring kabilang dito ang:

 • Pagkapagod
 • Kinakapos na paghinga
 • Pamamaga sa iyong mga kamay at paa
 • Pamamaga ng paligid ng mga mata
 • Pagbabago sa kulay o dami ng ihi
 • Pamumulikat
 • Walang gana kumain
 • Pagduduwal at masamang lasa sa bibig
 • Problema sa pagtulog
 • Pangangati ng balat
 • Pagkawala ng kulay ng mga kuko at balat

Mahalagang malaman ang mga sintomas ng kidney failure at ipaalam sa iyong doktor at nephrology team ang tungkol sa anumang mga bagong pagbabago o sintomas.

Ang pagkapagod at pagkawala ng gana sa pagkain ay dalawang mahalagang sintomas sa yugtong ito, at mahalagang bantayan ang mga sintomas na ito.

Matuto pa tungkol sa iba't ibang sintomas ng sakit sa bato na maaari mong maranasan.

Diagnosis sa stage 5 na sakit sa bato

Illustration of woman consulting with doctor about kidney disease and treatment options

Kung ikaw ay unang na-diagnose na may CKD stage 5, kakailanganin mong agarang magpatingin sa isang kidney specialist, na kilala rin bilang isang nephrologist, upang masuri ang ugat ng problema sa bato at upang talakayin ang mga kinakailangang opsyon sa paggamot. Ito ay maaaring magdulot ng stress at nakakabalisa na panahon, kaya mahalagang tipunin ang lahat ng impormasyon sa mga potensyal na opsyon sa paggamot.

Alamin ang mahahalagang tanong na dapat itanong kapag nakikipag-usap sa iyong nephrologist upang makagawa ng matalinong desisyon tungkol sa iyong gamutan sa sakit sa bato.

Gamutan para sa stage 5 na sakit sa bato

Female physician reviewing information with a man and woman

Sa CKD stage 5, hindi na mababawi ang sakit sa bato. Malamang na resetahan ka ng isang hanay ng mga gamot upang hindi lamang makatulong sa paggana ng bato kundi pati na rin upang pamahalaan ang iba pang mga isyu sa kalusugan na sanhi ng CKD, tulad ng anemia at metabolic bone disease. Susuriin ka ng iyong nephrology team at tatalakayin ang mga opsyon sa paggamot na magagamit bago ka umusad sa yugtong ito -  dialysis at kidney transplant.

Sa ilang sitwasyon, kung ang dialysis at kidney transplant ay maaaring hindi ang pinakamagandang opsyon para sa iyo, maaari mong isaalang-alang ang konserbatibong pangangalaga. Ang konserbatibong pangangalaga ay hindi nangangahulugang hindi ka makakatanggap ng anumang paggamot, sa halip ay magpapatuloy ka sa gamot sa halip na tumanggap ng dialysis.

Ang bawat pasyente ay kakaiba, kaya ang iyong mga kondisyon at kagustuhan ay isasaalang-alang bago magpasya sa gamutan sa pagpapalit ng bato na pinakaangkop para sa iyo. Sa oras na ito, ang mga plano ay dapat nakatuon na sa pagsisimula ng kidney replacement therapy, kabilang ang paglikha ng iyong access sa dialysis.

Mga Opsyon sa Paggamot sa Sakit sa Bato: Dialysis at Transplant

Kung mayroon kang stage 5 na sakit sa bato, kakailanganin mong sumailalim sa gamutan tulad ng dialysis o kidney transplant maliban sa mga iniinom na gamot. Ang dialysis ay isang prosesong medikal na ginagaya ang mga function ng malusog na bato sa pamamagitan ng pag-alis ng mga lason sa katawan at pagpapanatili ng balanse ng likido.

Ang dalawang pangunahing uri ng dialysis ay Hemodialysis (HD) at Peritoneal Dialysis (PD). Karaniwan, ang PD ay ginagawa sa bahay, habang ang HD ay ginagawa sa isang dialysis center. Mahalagang malaman na maaaring gusto mo o kailangan mong lumipat sa pagitan ng dalawang magkaibang uri ng dialysis, depende sa iyong klinikal na kondisyon at mga kagustuhan sa mga susunod na taon.

Kung ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang renal unit, maging ito ay sa isang pampublikong ospital o pribadong klinika, dapat kang magkaroon ng access sa lugar para sa pagsisimula ng dialysis - isang fistula sa iyong braso para sa hemodialysis (HD) o isang catheter sa iyong tiyan para sa peritoneal dialysis (PD).

Susuriin din ng nephrology team ang pagiging angkop mo para sa isang kidney transplant. Sa ilang mga bansa, maliit na bilang ng mga tao ang maaaring makatanggap ng transplant ng bato bago kailanganin ang dialysis. Gayunpaman, kadalasan, ang mga pasyente na angkop sa transplant ay makakatanggap ng kidney transplant habang nasa dialysis.

Pamamahala ng stage 5 na sakit sa bato

Man and Woman sharing information

Ang wastong pamamahala sa sakit sa bato ay mahalaga sa pagpapabuti ng iyong kalidad ng buhay. Samakatuwid, dapat mong panatilihin ang regular na pag-eehersisyo at sundin ang inirekumendang diyeta. Dapat mo ring ihinto ang paninigarilyo at subaybayan ang iba pang mga kondisyon sa kalusugan. Sa yugtong ito ng CKD, kailangan mong bisitahin ang ospital o klinik nang madalas upang masubaybayan ang kondisyon ng iyong bato. Dapat mo ring simulan ang iyong kidney replacement therapy kung kinakailangan. 

Kailan pwedeng magsimula ng kidney replacement therapy?

Susuriin ng iyong nephrologist ang pinakamagandang oras upang simulan ang dialysis batay sa iyong mga sintomas at resulta ng pagsusuri sa dugo. Walang mahirap at mabilis na tuntunin kung kailan ka dapat magsimula ng dialysis. Ang paggamot ay dapat na iayon batay sa iyong pamumuhay at mga layunin sa buhay.

Ang mga taong na-diagnose na may stage 5 na sakit sa bato ay mangangailangan ng mabilis na klinikal na pagsusuri at maaaring kailanganin na magsimula agad sa dialysis.

Illustration of doctor explaining kidney disease condition and treatment options to elderly patient

Ang prognosis para sa stage 5 na sakit sa bato

Ang pakikipag-usap sa iyong nephrologist tungkol sa iyong mga panandalian at pangmatagalang hamon at layunin ay mahalaga. Ang iyong plano sa paggamot sa CKD ay dapat na personalized batay sa iyong mga hamon at layunin. Ito ay maaaring maging isang mapaghamong oras para sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kung gayon, mahalaga na makuha ang lahat ng tulong at impormasyon na kailangan mo habang sinisimulan mo ang dialysis.

MGA MADALAS NA TANONG

Mag-Subscribe sa MyKidneyJourney Newsletter