Ang Iyong Gabay sa Pamumuhay ng may Chronic Kidney Disease (CKD)

Ang My Kidney Journey ay ginawa upang magbigay sayo ng kaalaman at mga mapagkukunan ng iyong kailangan upang magplano sa isang malusog at buong pamumuhay habang nagda-dialysis o ano pa mang gamutan sa chronic kidney disease (CKD).

Alamin ang mga Sagot na Iyong Kailangan

Alamin ang impormasyong iyong kailangan upang magkaroon ng kumpyansa na gumawa ng hakbang sa iyong paggagamot.

 

Tuklasin Ang Iyong Pagpipilian sa Paggagamot

Ang pamamaraan ng dialysis ay hindi pare-pareho. Ano ang para sayo?

Tuklasin ang iyong mga pagpipilian at hanapin ang gamutang para sayo.

Mamuhay ng Maayos sa Dialysis

Alamin kung paano ka mananatiling malusog sa pisikal at isipan sa buong kidney journey mo.

0. BAXTER_DTP_Frontpage_Find the Answers You Need.png

Alamin ang mga Sagot na Iyong Kailangan

Matapos makipag-usap sa iyong doktor, maaaring kailanganin mo pa ng karagdagang impormasyon upang maging komportable at kumpyansa sa pagpaplano ng iyong kidney journey. Matuto pa tungkol sa chronic kidney disease (CKD) at kung paano ito nakakaapekto sa iyo at sa iyong katawan.

Illustration of a female doctor speaking with a male patient

Tuklasin Ang Iyong Pagpipilian sa Paggagamot

Ang chronic kidney disease (CKD) ay maaaring magamot sa iba’t ibang paraan. Alamin kung anong paraan ng paggagamot ang angkop para sa iyong pisikal, emosyonal, at uri ng pamumuhay upang maging handa sa paggawa ng desisyon sa paggamot kasama ng iyong doktor.

 

0. BAXTER_DTP_Frontpage_Live Well on Dialysis.png

Mamuhay ng Maayos sa Dialysis

Ang pag-akay sa mabuting buhay nang may chronic kidney disease (CKD) ay nangangailangan ng paggawa ng mga positibong desisyon. Alamin kung paano ka mananatiling malusog sa pisikal at isipan sa kabuuan ng iyong kidney journey at mabuhay ng matiwasay.

Image of Couple Embracing

Isa ka bang Tagapag-alaga o Kailangan ba ng Iyong Mahal sa Buhay na Mag-dialysis?

Ang pagiging tagapag-alaga o may mahal sa buhay na pasyente ng dialysis ay nangangahulugang merong magbabago sa iyong buhay. Ang malaman kung ano ang darating ang maghahanda sayo sa pakikipagsapalarang ito. Magbasa tungkol sa kung ano ang dapat asahan, at kung paano susuportahan ang iyong mahal sa buhay, at kung bakit mahalaga na alagaan ang iyong sarili.

Alamin