Mga Sanhi ng Malalang Sakit sa Bato

Illustration of a diseased kidney on the left and a healthy kidney on the right

Ang chronic kidney disease (CKD) ay isang pangmatagalang kondisyon na kinabibilangan ng unti-unting pagkawala ng function ng bato. Sa paglala ng CKD, ang mga bato ay nawawalan ng kakayahang mag-alis ng mga lason at labis na likido mula sa katawan nang epektibo. Ang pagkawala ng function ng bato ay incremental sa limang stages at karaniwang nangyayari sa loob ng ilang taon. Mahalagang tandaan na ang CKD ay hindi palaging umaabot sa stage 5, na karaniwang tinatawag na end-stage na sakit sa bato o kidney failure. Sa epektibong pamamahala ng CKD, ang paglala ng sakit ay maaaring mapabagal.

 

Ano ang sanhi ng kidney failure: Mga karaniwang sanhi ng chronic kidney disease (CKD)

Ang mga sanhi ng CKD ay maaaring mag-iba at maging hindi malinaw para sa ilang mga pasyente. Ang CKD ay kadalasang sanhi ng iba pang dati nang kondisyong pangkalusugan. Dito, tutukan natin ang mga pinakakaraniwang dahilan.

Mga kadahilanan na nagpapataas ng panganib ng sakit sa bato

Bukod sa mga karaniwang sanhi ng sakit sa bato, may iba pang mga dahilan na naglalagay sa iyo sa mas mataas na panganib na magkaroon ng CKD at mabilis na paglala nito. Dahil ang maagang stage ng CKD ay bihirang magpakita ng anumang mga sintomas, mahalagang alamin ang mga kadahilanan ng panganib at subaybayan ang iyong kalusugan nang naaayon.

MGA MADALAS NA TANONG

Mag-Subscribe sa MyKidneyJourney Newsletter