Chronic Kidney Disease (CKD) Stage 3   

Ang chronic kidney disease (CKD) ay isang kondisyon kung saan unti-unting bumababa ang paggana ng bato sa paglipas ng panahon at posibleng humantong sa kidney failure sa ilang pasyente. Ang CKD Stage 3 ay nangyayari kapag ang iyong eGFR ay nasa pagitan ng 30-59. Alamin ang mga sintomas, mga opsyon sa paggamot at kung paano pamahalaan ang iyong sakit sa bato sa yugtong ito.

Panimulang introduksyon sa stage 3 na sakit sa bato

Chronic Kidney Disease (CKD) stages

Ang chronic kidney disease (CKD) ay nahahati sa 5 yugto batay sa paggana ng bato, at kung may mga palatandaan ng dugo o protina sa ihi.

Sa CKD stage 3, ang iyong mga bato ay katamtamang napinsala. Samakatuwid, hindi nila sinasala nang husto ang asin at dumi at maaaring maging problema ang pagpapanatili ng balanse ng likido.

Batay sa antas ng paggana ng bato, ang yugtong ito ay nahahati pa sa dalawang sub-stage: CKD Stage 3a, at CKD Stage 3b, na maaaring magresulta sa ilang mga pagkakaiba-iba sa diskarte sa paggamot.

Sa CKD Stage 3, mahigpit kang susubaybayan ng iyong doktor upang makita kung may protina sa ihi, dahil ang mas mataas na dami ng protina ay maaaring mangahulugan ng mas malaking panganib ng paglala ng CKD at mas mataas na pangangailangan ng gamutan.

Mga sintomas ng stage 3 na sakit sa bato

Ang CKD ay isang tahimik na kondisyon dahil hindi ito nagpapakita ng anumang sintomas sa mga unang yugto. Ang mga unang senyales at sintomas ay karaniwang nagsisimula lamang na lumitaw sa Stage 3 o kapag patuloy ang pagbaba ng function ng bato na humahantong sa kapansin-pansing dumi, lason at likido na naipon sa katawan.

Ang mga sintomas ng CKD stage 3 ay maaaring kabilang ang:

  • Pagkapagod
  • Pamamaga sa iyong mga kamay at paa
  • Pagbabago sa kulay o dami ng ihi
  • Pamumulikat
  • Pagkati ng balat
  • Kawalan ng gana sa pagkain

Ang mga sintomas na ito ay maaaring hindi mangyari sa lahat o sa parehong oras at maaaring lumitaw lamang nang paunti-unti habang lumalala ang CKD. Gayunpaman, mahalagang mayroong alam sa mga sintomas na ito sa bawat yugto, kabilang ang mga maaari mong maranasan at bakit.

Ang iyong doktor ay regular ding magsasagawa ng mga pagsusuri sa dugo at ihi upang masukat ang iyong yugto ng CKD at ang panganib ng pag-unlad nito.

Gamutan para sa stage 3 na sakit sa bato

Illustration of woman consulting with doctor about kidney disease and treatment options

Ang paggamot para sa CKD stage 3 ay naglalayong pabagalin ang rate ng paglala at pamamahala sa mga isyu sa kalusugan na dulot ng pagbaba ng function ng bato.

Ang mga gamot tulad ng Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, Angiotensin-receptor blockers (ARBs) at ngayon ay sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT-2) inhibitors ay epektibo sa pagbawas ng karagdagang pinsala sa bato at pagpapabagal sa pag-unlad ng CKD. Maaaring kailanganin din ang iba pang mga paggamot at pagbabago sa diyeta para sa mga posibleng isyu sa kalusugan na maaaring lumitaw dahil sa CKD, tulad ng anemia o mataas na antas ng asin. Gayunpaman, hindi pa kinakailangan ang dialysis sa stage 3 CKD.

Illustration of doctor explaining kidney treatment to patient

Pamamahala sa stage 3 na sakit sa bato

Kapag na-diagnose na may CKD stage 3, mahalagang gumawa ka ng ilang pagbabago sa pamumuhay at makipagtulungan sa iyong doktor upang mahusay na pamahalaan ang iyong kondisyon. Sa yugtong ito, malamang na irefer ka ng iyong regular na doktor sa isang espesyalista sa bato, na kilala rin bilang isang nephrologist, upang pangasiwaan ang iyong pangangalaga sa katagalan.

Depende sa iyong pangkalahatang kalusugan, maaaring mag-iba ang mga kinakailangang pagbabago sa pamumuhay, ngunit kadalasang kasama rito ang mga partikular na pagbabago sa iyong diyeta, katamtamang ehersisyo, pagtigil sa paninigarilyo at paglilimita sa pag-inom ng alak, pagpapanatili ng malusog na timbang, pagsubaybay sa iyong pangkalahatang kondisyon, at iba pang rekomendasyon mula sa iyong healthcare team.

 

Illustration of doctor explaining kidney disease condition and treatment options to elderly patient

Ang prognosis para sa stage 3 na sakit sa bato

Sa CKD stage 3, ang iyong mga bato ay katamtamang napinsala, at ang paggana ng bato ay bumaba. Maaaring epektibong mapabagal ng mga paggamot ang paglala ng CKD at pamahalaan ang iba pang mga isyu sa kalusugan.

Ang Stage 3 ay malayo pa rin sa kidney failure, at ang diagnosis sa yugtong ito ay makakatulong na mapabuti ang pamamahala ng sakit habang nasa gamutan, at ang paglala nito ay susubaybayan nang mabuti. Posibleng manatili sa CKD stage 3 sa loob ng maraming taon at hindi umusad sa paglala sa end-stage na sakit sa bato.

MGA MADALAS NA TANONG

Mag-Subscribe sa MyKidneyJourney Newsletter