Peritoneal Dialysis sa Bahay

Ang Peritoneal dialysis (PD) ay isang opsyon ng terapiya na ginagamit ang lining sa iyong tiyan para tanggalin ang mga dumi sa iyong dugo. Maraming matututunan dito tungkol sa pagsasagawa ng peritoneal dialysis (PD) sa bahay.

Ano ang Peritoneal Dialysis (PD)?

Kung ikaw ay nagsisimulang mag dialysis, ang peritoneal  dialysis (PD) ay maaaring maging isang paraan ng gamutan na pwede sayo. Ang peritoneal dialysis (PD) ay kadalasang ginagawa sa bahay at pwede ring gawin habang ikaw ay natutulog. Pwede ring magsagawa ng peritoneal dialysis (PD) habang ikaw ay bumibyahe. Kung kaya’t, maaari itong angkop na terapiya kung mahalaga sa iyong gumalaw o magkaroon ng mas maluwag na iskedyul ng gamutan.

Alamin pa ang tungkol sa peritoneal dialysis (PD).

Patient on CAPD

Ano ang Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)?

Ang CAPD ay isang uri ng peritoneal dialysis (PD)  na gumagamit ng gravity, sa halip na makina, upang mag “exchange” o magpalit ng iyong lumang dialysis solution para sa bagong solution.

Patient on APD

Ano ang Automated Peritoneal Dialysis (APD)?

Ang APD ay isang uri ng peritoneal dialysis (PD) na gumagamit ng makina na tinatawag na cycler upang magsagawa ng dialysis exchanges. Ang cycler ay pinoprograma upang maghatid sayo ng eksaktong dami ng dialysis na nireseta sayo ng iyong doktor. Karaniwan, ang programa ng APD ay tumatagal sa pagitan ng 8 at 12 oras, at isinasagawa buong gabi.

Alamin pa ang tungkol sa proseso ng APD exchange at kung anong kapakinabangan ang aasahan mula sa paggagamot na ito.

Illustration of a computer tablet

Remote Patient Management sa Automated Peritoneal Dialysis (APD)

Ikaw at ang iyong doktor ay maaaring ikunsidera ang paggamit ng Remote Patient Management upang pamahalaan ang gamutan gamit ang APD. Ang Remote Patient Management ay nakakatulong sa iyong klinika na sundan ang iyong gamutan at siguraduhin na ikaw ay nasa tamang proseso, na maaaring dagdagan ang iyong kumpyansa na gawin ang gamutan sa bahay.

Hindi lahat ng APD cyclers ay mayroong kakayahan na Remote Patient Management, kung kaya't siguraduhin na kausapin ang iyong doktor kung ang Remote Patient Management ay angkop sa iyong planong gamutan. 

Doctor discuss with patient

Pag-aaral kung Paano Gawin ang Peritoneal Dialysis (PD)

Ang ideya sa pagsasagawa ng peritoneal dialysis (PD) sa bahay ay maaaring makabalisa sayo, ngunit ito ay prosesong kayang-kayang pangasiwaan. Halos lahat ay maaaring magsagawa ng peritoneal dialysis (PD) kapag may maayos na pagsasanay. Kadalasan, nangangailangan ng 2 at 5 araw ng pagsasanay depende sa kung anong uri ng PD therapy ang iyong pipiliin.

Magbasa pa tungkol sa pagsasanay upang magsagawa ng peritoneal dialysis (PD) sa bahay.

Indian Family of Three

Mga Benepisyo ng Peritoneal Dialysis

Ang peritoneal dialysis (PD) ay maaaring ang angkop na gamutan para sayo kung ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, o palagiang bumibyahe at kung ito ay angkop sa iyong kundisyong pisikal at pamumuhay. Ang pagsasagawa ng peritoneal dialysis (PD) sa bahay ay nagbibigay kalayaan sa iyong buhay dialysis – hindi mo na kailangan bumisita palagi sa iyong ospital o klinika at mas magiging malayang gawin ang mga gawaing iyong nais.

Alamin pa ang tungkol sa kapakinabangan ng peritoneal dialysis (PD), ganon na rin ang mga bagay na dapat isaalang-alang bago makipag usap sa iyong klinika tungkol sa peritoneal dialysis (PD).

Ano ang Sunod na Hakbang?

Illustration of a patient participating in in-home haemodialysis

Hemodialysis sa Bahay

Meron pang ibang uri ng dialysis na pwedeng isagawa sa bahay. Alamin pa ang tungkol sa hemodialysis sa bahay (HD sa bahay).

Illustration of a patient participating in in-centre haemodialysis

Center Hemodialysis

Maaaring mas naisin mong makatanggap ng dialysis sa ospital o treatment center na malapit sayo. Alamin pa ang tungkol sa hemodialysis (Center HD).

Illustration of the human body and medication

Ibang pagpipiliian sa paggagamot

Kung ikaw at ang iyong klinika ay nagpasya na ang dialysis ay hindi angkop para sayo, meron pang ibang pagpipilian sa gamutan na maaaring isaalang-alang. Alamin pa ang tungkol sa ibang pagpipiliian sa paggagamot.