Sentro ng Mapagkukunan ng Impormasyon

Matatagpuan rito ang mga impormasyon na makakatulong sa pagplano ng isang malusog at matiwasay na pamumuhay habang nasa dialysis o ibang paraan ng paggamot ng chronic kidney disease (CKD).

Impormasyon tungkol sa Chronic Kidney Disease

MyKidneyJourney Newsletter - Issue 2

Learn more about CKD treatment options and tips to manage your condition

I-download

MyKidneyJourney Newsletter - Issue 1

MyKidneyJourney newsletter to learn more about chronic kidney disease (CKD) and dialysis

I-download

Tuklasin ang Mga Pagpipilian sa Paggamot

Panimulang video tungkol sa iba't ibang pagpipilian sa paggamot ng chronic kidney disease

Tingnan

Hanapin ang mga Sagot na Iyong Kailangan

Panimulang video tungkol sa chronic kidney disease

Tingnan

Hemodialysis

Panimulang video tungkol sa hemodialysis (HD)

Tingnan

Mabuhay ng maayos sa dialysis

Panimulang video tungkol sa chronic kidney disease

Tingnan

My Kidney Journey

Panimulang video tungkol sa My Kidney Journey

Tingnan

Peritoneal Dialysis

Panimulang Video tungkol sa Peritoneal Dialysis (PD)

Tingnan

Pagkakaiba ng mga uri ng dialysis

Maikling listahan ng mga benepisyo ng bawat uri ng dialysis

I-download

Mamuhay ng maayos sa dialysis

Mga paraan upang manatiling matatag ang pisikal na pangangatawan at kaisipan sa buong gamutan

I-download

Munting gabay sa mga terminolohiya tungkol sa chronic kidney disease

Munting gabay sa mga terminolohiya tungkol sa chronic kidney disease

I-download

Pangkalahatang buod ng chronic kidney disease at mga pagpipilian sa paggamot

Maikling buod ng chronic kidney disease at mga pagpipilian sa paggamot

I-download