Tìm hiểu thêm

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thêm một số nguồn thông tin có thể giúp bạn lập kế hoạch cho một cuộc sống khỏe mạnh khi điều trị bệnh thận mạn.

Nguôn Suy thận mạn

MyKidneyJourney Newsletter

MyKidneyJourney newsletter to learn more about chronic kidney disease (CKD) and dialysis

Tải về

Tìm hiểu các lựa chọn điều trị

Phim ngắn Các lựa chọn điều trị

Xem

Tìm câu trả lời

Phim ngắn về bệnh thận mạn

Xem

Chạy thận nhân tạo

Phim ngắn giới thiệu về chạy thận nhân tạo

Xem

Sống khỏe với lọc máu

Phim ngắn Sống cùng với bệnh thận mạn

Xem

Hành trình lọc máu

Phim giới thiệu về Hành trình lọc máu

Xem

Lọc màng bụng

Phim ngắn giới thiệu về lọc màng bụng

Xem

So sánh các hình thức lọc máu

Một danh sách ngắn gọn về các lợi ích của mỗi phương pháp lọc máu

Tải về

Sống khỏe với lọc máu

Cách để bạn có thể duy trì thể chất và tinh thần khỏe mạnh trong suốt hành trình điều trị

Tải về

Một số thuật ngữ về bệnh thận mạn

Một số thuật ngữ về bệnh thận mạn

Tải về

Tổng quan về bệnh thận mạn và các lựa chọn điều trị

Tổng quan về bệnh và các lựa chọn điều trị

Tải về