Hãy lựa chọn

Bạn hãy tận dụng thời gian có được với các nhân viên y tế để tìm hiểu về tình trạng bệnh của mình bằng cách đặt những câu hỏi đúng.

Female physician reviewing information with a man and woman
Man shaking hands with a male physician

Đúng thông tin vào đúng thời điểm

Trang thông tin này giúp bạn bổ sung thêm vào những gì bạn đã, đang và sẽ thảo luận với các bác sĩ, điều dưỡng của mình. Kết hợp nguồn thông tin này với những gì bạn được tư vấn sẽ hỗ trợ bạn trong việc đưa ra các quyết định điều trị quan trọng.


- Bạn có muốn tiếp nhận điều trị hay không?
- Bạn lựa chọn phương pháp nào?
- Bạn có tiếp tục với phương pháp điều trị hiện tại hay không?


Các quyết định này phụ thuộc vào điều gì là thực sự quan trọng đối với bạn.

3 questions to ask your nephrologist about kidney disease treatment

Ba câu bạn nên hỏi

Khi phải đưa ra quyết định về lựa chọn điều trị, bạn nên hỏi bác sĩ của mình ba câu hỏi sau:

1. Tôi có những lựa chọn nào?

2. Ưu và nhược điểm của từng lựa chọn là gì?

3. Tôi được hỗ trợ như thế nào để có thể đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất với mình?

Ba câu hỏi trên được dựa trên nghiên cứu của Shepherd HL, et al. Three questions that patients can ask to improve the quality of information physicians give about treatment options: A cross-over trial. Patient Education and Counselling, 2011;84: 379-85
Illustration of woman consulting with doctor about kidney disease and treatment options

Bạn có thể tham khảo tài liệu này để hiểu hơn về lợi ích của các phương pháp lọc máu. Hãy chuẩn bị kiến thức để thảo luận với bác sĩ điều trị.