Tìm hiểu thêm

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thêm một số nguồn thông tin có thể giúp bạn lập kế hoạch cho một cuộc sống khỏe mạnh khi điều trị bệnh thận mạn.

Nguôn Suy thận mạn

MyKidneyJourney Newsletter - Issue 2

Learn more about CKD treatment options and tips to manage your condition

View resource

MyKidneyJourney Newsletter - Issue 1

MyKidneyJourney newsletter to learn more about chronic kidney disease (CKD) and dialysis

View resource

Tìm câu trả lời

Phim ngắn về bệnh thận mạn

View resource

Chạy thận nhân tạo

Phim ngắn giới thiệu về chạy thận nhân tạo

View resource

Hành trình lọc máu

Phim giới thiệu về Hành trình lọc máu

View resource

Lọc màng bụng

Phim ngắn giới thiệu về lọc màng bụng

View resource

So sánh các hình thức lọc máu

Một danh sách ngắn gọn về các lợi ích của mỗi phương pháp lọc máu

View resource

Sống khỏe với lọc máu

Cách để bạn có thể duy trì thể chất và tinh thần khỏe mạnh trong suốt hành trình điều trị

View resource

Một số thuật ngữ về bệnh thận mạn

Một số thuật ngữ về bệnh thận mạn

View resource

Tổng quan về bệnh thận mạn và các lựa chọn điều trị

Tổng quan về bệnh và các lựa chọn điều trị

View resource