Hanapin ang mga Sagot na Iyong Kailangan

Ang pag-unawa sa iyong kundisyon ay makakatulong sayo para gawin ang tamang pagpapasya habang nagpapatuloy ka sa iyong gamutan.

Ang iyong Bato (Kidney) ay mahalaga sa iyong katawan. Ang malusog na bato ang nagtatanggal ng dumi at labis na likido mula sa iyong dugo, pinapanatili na balanse ang mga mineral, at tumutulong maisa-ayos ang presyon ng dugo, gumagawa ng red blood cells at vitamin D. Sa madaling salita, ang iyong mga bato ang naninigurado na ang iyong katawan ay malusog at balanse.

Ang Chronic kidney disease (CKD) ay isang kundisyon kung saan ang iyong mga bato ay unti-unting humihina ang kakayahang mag-alis ng dumi at labis na likido mula sa iyong dugo. Kapag ito’y nangyari, maiipon ang mga nakakasirang dumi at likido sa iyong katawan, na siyang magpaparamdam sayo ng panghihina at kawalan ng balanse. Bagama’t ang chronic kidney disease (CKD) ay walang lunas, ang paggamot ay nakakapag pabagal ng pag-usad nito, pumipigil sa mga sintomas at nagpapangyari sayong mabuhay ng maayos.

Ang Chronic kidney disease (CKD) ay parehong nakakaapekto sa iyong mga bato. Kahit pa man ang iyong katawan ay merong dalawang bato upang salain ang dumi, hindi ito “back-up” ng isa’t isa. Sabay silang kumikilos para linisin ang iyong katawan. Kapag ikaw ay nakitaan ng chronic kidney disease (CKD), ito’y nangangahulugan na ang pareho mong bato ay apektado at hindi maayos na nakakapagsala ng dumi at likido mula sa iyong katawan.

2. BAXTER_DTP_SubPage _ABOUT_What Symptoms Will I Experience.png

Anong Mga Sintomas Ang Aking Mararanasan?

Dahil ang ating pangangatawan ay iba’t iba, ang sintomas ay maaari ring magkakaiba sa bawat isa. Maaaring hindi mo agad mapansin ang mga sintomas hanggang sa lumala na ang iyong chronic kidney disease (CKD). Kaya’t madalas na ang mga sakit sa bato ay tinatawag na “tahimik” na kundisyon.

2. BAXTER_DTP_SubPage _ABOUT_What Causes Chronic Kidney Disease.png

Ano Ang Sanhi ng Chronic Kidney Disease?

Kadalasan, ang chronic kidney disease (CKD) ay resulta ng iba pang mga kundisyon na permanenteng nakakaapekto sa iyong mga bato habang tumatagal. Halimbawa, ang diabetes at mataas na presyon ng dugo ay dalawa sa pangunahing sanhi ng chronic kidney disease (CKD). Iba pang potensyal na sanhi ay ang pagkakaroon ng polycystic kidney disease at iba pang pabalik-balik na mga kundisyon.

Diagram of the stages of chronic kidney disease

Ang Mga Antas ng Chronic Kidney Disease (CKD)

Ang chronic kidney disease (CKD) ay may 5 iba’t ibang yugto, mula sa 1 antas  hanggang ika-5 antas. Ang antas kung saan ang iyong mga bato ay nakapabilang ay naka-depende sa kasalukuyang kakayanan nito na sumala sa iyong dugo.

Alamin ang mga antas o stages ng chronic kidney disease (CKD).

3. BAXTER_DTP_SubPage_4.0_Coping With your Emotions.png

Pagkaya sa Mga Emosyonal na Aspeto ng Iyong Diagnosis

Ang masuri ng isang malubhang karamdaman ay nagpapabago sa buhay. Normal na makaranas ka ng iba’t ibang kumplikadong emosyon kapag natanggap mo ang ganitong balita. Sa una, maaari kang magulat sa mga di-inaasahang resulta o malungkot at matakot sa ideya na mamumuhay ka sa ganitong kundisyon.

Ang pagkaya sa mga emosyon na ito ay tunay na makapagpapabago ng iyong pisikal at kaisipan sa kabuuan ng iyong gamutan.

Illustration of a paper report

Pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa chronic kidney disease

Ang pag-aaral tungkol sa kung ano ang chronic kidney disease at kung paano ito nakakaapekto sa katawan ay isang malaking hamon. Kaya’t, aming ibinuod ang mga pinakamahalagang bagay na kailangan mong malaman sa isang simpleng tsart.

I-download at I -print ito para sa iyong pamilya o tagapag-alaga.

I-download
Illustration of a paper report

Alamin ang bagong linguahe

Ang masuri ng chronic kidney disease at pagsisimula ng dialysis ay maaaring nangangahulugan na maririnig mo ang mga salita at makikita ang mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Upang tulungan kang alamin ang lahat ng mahahalagang salita, gumawa kami ng maliit na diksyunaryo.

I-download at i-print ito, upang mas malaman mo ang mga ilan sa salitang kailangan mong malaman.

I-download
Illustration of a female doctor speaking with a male patient

Tuklasin ang Mga Pagpipilian sa Paggamot sa Chronic Kidney Disease (CKD)

Mayroong iba't ibang mga opsyon sa paggamot sa chronic kidney disease (CKD) at mahalaga na ikaw ay aktibong makibahagi sa pagtukoy ng pinakaangkop sa iyo.

Ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay ay ihanda ang iyong sarili na magkaroon ng matalinong pag-uusap sa pagitan mo at ng iyong doktor tungkol sa kung aling paggamot ang pinakaangkop sa iyong pangangailangang pisikal, emosyonal at pamumuhay.